GST-B100B-1A4 sở hữu màu sắc mới nhất của phiên bản G-Shock G-STEEL
GST-B100B-1A4 sở hữu màu sắc mới nhất của phiên bản G-Shock G-STEEL
GST-B100B-1A4 sở hữu màu sắc mới nhất của phiên bản G-Shock G-STEEL
GST-B100B-1A4 sở hữu màu sắc mới nhất của phiên bản G-Shock G-STEEL
GST-B100B-1A4 sở hữu màu sắc mới nhất của phiên bản G-Shock G-STEEL
GST-B100B-1A4 sở hữu màu sắc mới nhất của phiên bản G-Shock G-STEEL
GST-B100B-1A4 sở hữu màu sắc mới nhất của phiên bản G-Shock G-STEEL

Đồng hồ nam GST-B100B-1A4 sở hữu màu sắc mới nhất của phiên bản G-Shock G-STEEL.

7,970,000

Nút kết nối Bluetooth®, đĩa chỉ báo biểu tượng ở vị trí 9 giờ của GST-B100 và logo G-SHOCK nổi bật với những sắc màu đặc trưng của dòng thiết bị cao cấp. Vỏ máy được mạ ion màu đen (IP) kết hợp cùng thiết kế sắc sảo của GST-B100 để tạo nên một mẫu máy mới

GST-B100B-1A4 sở hữu màu sắc mới nhất của phiên bản G-Shock G-STEEL
Đồng hồ nam GST-B100B-1A4 sở hữu màu sắc mới nhất của phiên bản G-Shock G-STEEL.

7,970,000

Mã: 9CJFWR41388 Danh mục:
0967183326