ĐỒNG HỒ ORIENT SUN & MOON GEN 5 TRẮNG - MÁY AUTOMATIC - NAM - DÂY DA (RA-AK0305S00C) (RA-AK0305S10B)
ĐỒNG HỒ ORIENT SUN & MOON GEN 5 TRẮNG - MÁY AUTOMATIC - NAM - DÂY DA (RA-AK0305S00C) (RA-AK0305S10B)
ĐỒNG HỒ ORIENT SUN & MOON GEN 5 TRẮNG - MÁY AUTOMATIC - NAM - DÂY DA (RA-AK0305S00C) (RA-AK0305S10B)
ĐỒNG HỒ ORIENT SUN & MOON GEN 5 TRẮNG - MÁY AUTOMATIC - NAM - DÂY DA (RA-AK0305S00C) (RA-AK0305S10B)
ĐỒNG HỒ ORIENT SUN & MOON GEN 5 TRẮNG - MÁY AUTOMATIC - NAM - DÂY DA (RA-AK0305S00C) (RA-AK0305S10B)
ĐỒNG HỒ ORIENT SUN & MOON GEN 5 TRẮNG - MÁY AUTOMATIC - NAM - DÂY DA (RA-AK0305S00C) (RA-AK0305S10B)

Đồng hồ nam ORIENT SUN & MOON GENERATION 5 RA-AK0305S00C (RA-AK0305S10B)

4,900,000

– Máy Automatic Caliber F6B24 

– Size 41.5mm
– Kính Sapphire chống trầy
– Chống nước 5 ATM
ĐỒNG HỒ ORIENT SUN & MOON GEN 5 TRẮNG - MÁY AUTOMATIC - NAM - DÂY DA (RA-AK0305S00C) (RA-AK0305S10B)
Đồng hồ nam ORIENT SUN & MOON GENERATION 5 RA-AK0305S00C (RA-AK0305S10B)

4,900,000

Mã: BBP8LWL4113 Danh mục:
0967183326