ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )

ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )

5,750,000

– Mã sản phẩm: FAG03001W0 / FAG03001D0
– Kích cỡ: 38.5mm
– Kiểu máy: Máy Máy Automatic Caliber F6T22 (đầy đủ chức năng lên cót tay và hacking stop)
– Mặt đồng hồ: Kính Sapphire chống trầy
– Dây: Thép đúc
– Chống nước lên đến 50m
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )
ORIENT AUTOMATIC GOLDEN EYE : FAG03001W0 / FAG03001D0 / FAG03001B0 ( TRẮNG, XANH, ĐEN )

5,750,000

Mã: 2W3OKY93771 Danh mục: Từ khóa: , , , ,
0967183326