𝐓𝐈𝐒𝐒𝐎𝐓 Evocation Diamond Ladies Watch T051.310.11.051.00
𝐓𝐈𝐒𝐒𝐎𝐓 Evocation Diamond Ladies Watch T051.310.11.051.00
𝐓𝐈𝐒𝐒𝐎𝐓 Evocation Diamond Ladies Watch T051.310.11.051.00
𝐓𝐈𝐒𝐒𝐎𝐓 Evocation Diamond Ladies Watch T051.310.11.051.00
𝐓𝐈𝐒𝐒𝐎𝐓 Evocation Diamond Ladies Watch T051.310.11.051.00
𝐓𝐈𝐒𝐒𝐎𝐓 Evocation Diamond Ladies Watch T051.310.11.051.00
𝐓𝐈𝐒𝐒𝐎𝐓 Evocation Diamond Ladies Watch T051.310.11.051.00

Đồng hồ nữ 𝐓𝐈𝐒𝐒𝐎𝐓 Evocation Diamond Ladies Watch T051.310.11.051.00

11,500,000

▪️Vỏ & dây chất liệu thép ko rỉ chắc chắn
▪️Mặt kính Sapphire,
▪️Chống nước 03 ATM
▪️Case 23 mm vừa tay mỏng 8 mm tương đương 30mm tròn
▪️Swiss Made
𝐓𝐈𝐒𝐒𝐎𝐓 Evocation Diamond Ladies Watch T051.310.11.051.00
Đồng hồ nữ 𝐓𝐈𝐒𝐒𝐎𝐓 Evocation Diamond Ladies Watch T051.310.11.051.00

11,500,000

0967183326